Valere hjelper deg å utvikle din bedrift

Vi gjør små og mellomstore bedrifter sterkere

Tjenester Ta kontakt

Strategisk og finansiell rådgivning

Valere kombinerer strategisk og finansiell rådgivning med forvaltning på vegne av aksjonærer og direkte eierskap. Vi er fokusert på å skape varige verdier for eiere og virksomheter. Valere drives av Sverre Juraj Refsum, som har lang erfaring som rådgiver for børsnoterte og private bedrifter fra ledende europeiske rådgivningsselskap.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hvilke muligheter som finnes for din virksomhet.

En solid sparringspartner innen bedriftsutvikling

VALERE (latin)

«Bli sterk, bli bedre, bli verdt»

Dette er verdier vi ønsker å oppfylle for våre oppdragsgivere

Valere bistår i arbeidet med å planlegge og realisere vekst, omstillinger og virksomhetsoverdragelser.

Vi bistår og leder arbeidet med å forberede og gjennomføre:

 • Transaksjonsrådgivning

 • Virksomhetssalg

 • Fusjoner og oppkjøp

 • Reorganisering og restrukturering

 • Refinansiering

 • Forhandlinger

 • Verdivurderinger

 • Investeringsanalyser

 • Strategiske allianser og partnersøk

 • Nyetableringer

 • Strategiutvikling

Les mer om våre tjenester

Hvordan jobber vi?

I Valere har vi respekt for våre kunder og deres utfordringer. Vi har erfart at det ikke finnes enkle svar på komplekse virksomhetsbeslutninger. Som rådgiver er det vårt ansvar å bidra til identifisering av de sentrale verdidrivere, beste løsning og samtidig alternative løsninger.

Valere kombinerer faktabaserte analyser med gjennomtenkt og forankret involvering av nøkkelpersoner i virksomheten. Gode beslutninger fattes basert på innsikt og kunnskap om virksomheten og bransjen en virksomhet operer i. Samtidig tar vi hensyn til at det er menneskene i en virksomhet som skaper de varige verdiene.

Valere bruker anerkjente rammeverk og metoder for å sette strategisk retning og bidra til operasjonell forbedring og utvikling. Vi ser på hver oppdragsgiver som unik, og tilpasser derfor både involvering og metodikk til den enkelte virksomhets behov.