Våre tjenester

Sammen tar vi din bedrift til neste nivå

Avtal en uforpliktende samtale

Valere bistår og leder arbeidet med å forberede og gjennomføre:

Virksomhetssalg

Gode forberedelser kan være helt avgjørende for utfallet av et virksomhetssalg. Vi hjelper deg å få oversikt og kategorisere dokumenter, informasjon og verdidrivere som kan være av interesse for en potensiell kjøper. Valere bistår deg med profesjonell rådgivning i både forberedelsene, verdivurdering, forhandlingene og etterarbeidet.

Transaksjonsrådgivning

Vi leverer profesjonell rådgivning i forbindelse med kjøp og salg av virksomheter, fusjoner og partnersøk. Vi kombinerer industriell forståelse, finansiell kunnskap, kreativitet og stayerevne for å maksimere verdien for våre klienter.

Fusjoner og oppkjøp

Når et selskap står overfor en sammenslåing eller et oppkjøp, oppstår en rekke utfordringer som bør løses på best mulig måte. Valere har kompetansen og erfaringen som trengs for å hjelpe deg med dette. Vi bistår med alt fra verdivurdering, forhandlinger, kontraktarbeid, rapporter til strategiutvikling og taktiske vurderinger.

Reorganisering og restrukturering

Ved en fusjon eller et oppkjøp vil det naturligvis oppstå behov for en omstrukturering i selskapet. Vi bistår din bedrift gjennom hele fusjonsprosessen og omorganiseringsprosessen frem til den nye organisasjonen er på plass.

Strategiske allianser og partnersøk

Vi bistår klienter som søker den rette strategiske partner for deres selskap. Vi kan hjelpe med selve søket, så vel som med prosessen med å inngå en strategisk allianse eller økonomisk partnerskap. Vi bruker vår bransjekunnskap, erfaring og store kontaktnett for å sikre riktig match.

Nyetableringer

Vi bistår gründere med etablering av nytt foretak og alt som følger med innenfor dette. Vi hjelper deg med å legge en strategi for en lønnsom videreutvikling av selskapet. Vi kan også bistå i arbeidet med å kartlegge hvilke støtteordninger din nyetablerte bedrift kan søke om eller ha rett på. Sammen legger vi det beste grunnlaget for videre suksess.

Strategiutvikling

Å utvikle en strategi krever både analytiske evner og erfaring. Vi har begge deler. Strategi handler om å ta bevisste valg, og det er her vi hjelper deg å bli trygg. Hvem vil du være? Hva vil du stå for? Hva, og hvor stort, er markedet og kundene dine? Hvordan vil du formidle ditt budskap? Hvem er dine konkurrenter? Sammen utvikler vi en strategi som understøtter din bedrifts grunnleggende verdier.

Refinansiering

Refinansiering innebærer å erstatte eksisterende gjeld med et nytt og bedre lån, egenkapital eller andre finansielle instrumenter. Målet er at refinansieringen skal sikre din bedrift bedre økonomi og likviditet. Refinansiering kan spare din bedrift for store kostnader dersom det gjøres på riktig måte. Valere hjelper deg med dette.

Forhandlinger

Forhandlinger er ikke alles sterkeste side. Det er her vi i Valere kommer inn. Vi kan forhandle på vegne av deg i ulike situasjoner. Vår kunnskap og varierte bransjeerfaring gjør at vi stiller sterkt i forhandlinger og alltid kommer godt forberedt med de rette argumentene klare.

Verdivurderinger

En verdivurdering, også kalt takst, gir deg verdifull informasjon om din virksomhet og selskaps markedsverdi i dag. Dette er grunnleggende informasjon å ha ved for eksempel virksomhetssalg, fusjoner, fisjoner eller emisjoner og refinansiering. Valere har kompetansen til å utføre grundige verdivurderinger på vegne av din bedrift.

Investeringsanalyser

Vurderer du å gjennomføre en investering? En investeringsanalyse danner et beslutningsgrunnlag som gir deg viktig informasjon. Hvilken innvirkning investeringer har for økonomien i selskapet fremover avhenger naturligvis av interne forhold, men også i stor grad av eksterne forhold som selskapet selv ikke rår over. Vi hjelper deg å kartlegge disse og rådføre deg til hvilke investeringer du bør og ikke bør foreta.

Ønsker du å motta et tilbud på våre tjenester?

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat om dine planer.

Kontakt oss